Kwiaty / Kwiaty owadożerne

Kwiaty owadożerne

Najbardziej pospolitymi roślinami owadożernymi są: muchołówka, rosiczka i dzbanecznik. Mniej znane, ale także "groźne" są: tłustosz i kapturnica.

Muchołówka (Dionaea Muscipula) - obecnie należy do gatunku zagrożonego wyginięciem. Środowiskiem odpowiednim dla życia tej rośliny są podmokłe, torfowe tereny USA, jednak ich mieszkańcy osuszają je, powodując przy tym zmniejszenie liczebności populacji muchołówek.

Rosiczka (Drosera Capensis) - występuje prawie na wszystkich kontynentach. Odpowiednie podłoże dla tej rośliny to wysokie torfowiska i zagłębienia śródwydmowe. Rosiczka obecnie jest gatunkiem wymierającym, stąd też jest pod ochroną.

Dzbanecznik (Nepenthes) - większość gatunków tych roślin występuje w wilgotnych dżunglach. Ponadto dzbaneczniki spotkać można m.in. w tropikach, na Madagaskarze, Północnej Australii.

Tłustosz (Pinguicula Vulgaris) - występuje m.in. w Polsce, jednakże jest gatunkiem wymierającym. Środowiskiem odpowiednim do jego życia są łąki o dużej wilgotności i torfowiska. Roślina ta jest podobna do fiołka. Jej kwiaty wydzielają substancję, która zabija i trawi owady.

Kapturnica (Drosera Capensis) - wydziela słodki pachnący nektar, który wabi owady.


Polityka Prywatnosci | Kwiaty owadożerne
pozycjonowanie warszawa